Cyclone 3 in de motorsport

Geschreven door Geert Kukken op Sunday, 04 September 2011. geplaatst in Cyclone 3

Een goed bewaart geheim

Cyclone 3 in de motorsport

De Cyclone 3 wordt al jaren in allerlei takken van motorsport toegepast.Om de concurrentie niet wijzer te maken wordt er door de coureurs echter geen ruchtbaarheid aan gegeven. Wij hebben de Cyclone 3 al jarenlang in diverse voertuigen en in allerlei takken van motorsport getest en de reultaten waren vaak verbluffend.

Hier volgt een greep uit het overzicht van deze testen en de resultaten:

Cyclone 3 in Karts en Motorfietsen

Het probleem bij karts en motorfietsen is tweeledig. Ten eerste hebben deze motoren een hoog toerental en ten tweede zijn de inlaatpoorten tamelijk klein van diameter. Als de Cyclone bij een kart of motorfiets in de inlaat van de  carburateur wordt geplaatst veroorzaakt deze, vanaf een bepaald toerental, weerstand. Bij een kart, die normaal ca. 17.000 rpm maakte, was tot 7.300 rpm een flinke winst merkbaar, maar boven dit toerental bleek verlies in vermogen op te treden en het toerental van de kart kwam niet hoger dan 14.000 rpm. het plaatsen van een Cyclone op die plaats had dus geen nut. Vervolgens werd via een verloopstuk een grotere Cyclone zo geplaatst dat de binnendiameter van de Cyclone exact aansloot op de binnendiameter van de inlaat van de carburateur. Na het aanpassen van de sproeiers bleek dat deze kart 0,7 seconde per rondje sneller reed. Vermenigvuldig met het aantal rondes (40) werd door het plaatsen in de wedstrijd dus een significante tijdwinst behaald.

Bij motorfietsen geldt hetzelfde. De binnendiameter van de Cyclone moet altijd minimaal gelijk zijn aan de binnendiameter van de inlaat. Bij motorfietsen met een inlaatspruitstuk kunnen meerdere Cyclone toegepast worden. Zie voor bijzonderheden: Autosport.

Cyclone 3 in Autosport

Bij auto's zijn er meer mogelijkheden. Bij carburateurs of throttle bodies zou het de eenvoudige manier zijn de Cyclones in de luchtkelken te monteren. Dit gaat echter niet op. Bij het monteren van de Cyclone in de luchtkelk zal, vanaf een bepaald toertal, de luchttoevoer worden geremd, waardoor het vermogen inzakt. Daarom moeten de Cyclones in het inlaatspruitstuk gemonteerd worden. Als de inlaatpoorten van de cilinderkop rond zijn, zijn de poorten van het spruitstuk dat ook en kan de Cyclone aan die kant in de poorten van het spruitstuk gemonteerd worden. Zijn de inlaatpoorten echter ovaal dan kunnen ze alleen aan de andere kant van het spruitstuk geplaatst worden, daar waar de carburateurs of throttle bodies op vastgezet worden. In beide gevallen moeten de poorten van het inlaatspruitstuk bewerkt worden. Als de Cyclones aan de kant van de cilinderkop worden gemonteerd is het belangrijk dat de ring van de Cyclones aansluiten op de wanden van de poorten in het spruitstuk en dat de binnendiameters van de Cyclones gelijk zijn aan de diameter van de inlaatpoorten van de cilinderkop. Op deze manier kunnen ze ook niet verschuiven. Als ze aan de andere kant gemonteerd worden geldt voor het spruitstuk hetzelfde en moeten de binnendiameters gelijk zijn aan die van de carburateurs of throttle bodies.

Eigenlijk is het beter om de Cyclones altijd aan de ingaande kant van het spruitstuk te monteren. Op die manier kunnen grotere diameters worden gebruikt en werkt makkelijker. Dergelijke Cyclones, zijn leverbaar in een lengte van 25 mm in plaats van 40mm. Daardoor hoeft er minder te worden uitgefreesd.

Bij standaard inlaatspruitstukken geldt hetzelfde. Als de poorten rond zijn dan kunnen de Cyclones hierin geplaatst worden. Zijn deze echter ovaal dan kunnen de Cyclones alleen voor of achter de gasklep worden geplaatst. Veel van deze ovale spruitstukken gaan echter over in rond. Het is wel veel werk maar het is mogelijk, daar waar de Cyclones in de lengte geplaatst kunnen worden, het spruitstuk doormidden te zagen en in beide helften de uitsparing te frezen. De Cyclone kan dan voor de helft in het ene gedeelte en de andere helft in het andere gedeelte van het inlaatspruitstuk worden gemonteerd. vervolgens kunnen beide helften weer aan elkaar worden gelast of met een mof worden vastgezet.

Het effect van het plaatsen van een Cyclone 3 in iedere inlaatpoort is opmerkelijk. Het koppel wordt niet alleen een 10 tot 15% hoger maar komt ook nog eens een 1000 tot 1500 toeren eerder in ( met racenokkenassen ). De winst in vermogen is afhankelijk van het type motor en de uitgevoerde modificaties maar het zijn wel de goedkoopste eind pk's, die je kunt krijgen.

Bovenstaande kan bij elke motor worden gedaan, zowel bij benzine- of dieselmotoren, met of zonder turbo. Bij turbomotoren, vooral bij diesel, kan het probleem ontstaan dat bij zeer hoge turbodruk ( 2,3 of meer bar ) het mengsel slecht wordt. Door de hoge druk wordt de brandstof / lucht niet meer goed gemengd, waardoor het verbrandingspercentage een stuk minder wordt, wat resulteert in minder vermogen. Dit probleem komt vaak voor bij "trekkertrek" wedstrijden. Met de Cyclone 3 wordt dit probleem opgelost.

De overige mogelijkheden

Zoals je op de afbeelding kunt zien, kunnen in het luchtsysteem meerdere Cyclones geplaatst worden, zelfs in de toevoer naar het filterhuis toe. Je kunt je afvragen wat daarvan het nut is, omdat de werveling verloren gaan als deze door de filter gaat. De Cyclone 3 geeft echter een spiraalwerveling en deze heeft de eigenschap om naar voren te drukken en van achteren te zuigen. Door ook Cyclones vóór en achter het filterhuis te plaatsen -  en als er een luchtmassameter aanwezig is, daarachter ook nog één - wordt de luchtstroom naar de motor versneld, waardoor deze sneller zijn vermogen kan ontwikkelen. Bij auto’s met een turbo, die meestal een enorm lange luchtweg hebben, heeft dit nog meer effect. Als je voor de turbo -  bij de in- en uitgang van de intercooler - extra Cyclones plaatst, is het effect uitzonderlijk. Het turbogat verdwijnt nagenoeg en de turbo levert veel sneller zijn maximum druk. Ook de reactie op het indrukken van het gaspedaal wordt veel sterker. Het systeem van het plaatsen van meerdere Cyclones is vooral geschikt voor die klasse van de autosport waar een standaard luchtsysteem gehandhaafd moet blijven.

Door de spiraalwerveling is de Cyclone 3 ook geschikt om in het uitlaatsysteem te gebruiken, vooral als deze wat weerstand opbouwdt. Door hem achter de dempers en de "kat" te plaatsen, stromen de uitlaatgassen sneller uit, waardoor de motor sneller zijn vermogen kan ontwikkelen. 

Social Bookmarks

Over de auteur

Geert Kukken